دید نی ترین غار جها ن

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

 این غا ر شگفت انگیز و یکی از شا هکا رهای خداوند تبا رک و تعا لی اول یک دها نه ی کو چک نیم متر ی بوده و کسا نی که به درون آ ن می رفتند به دلیل دالا ن ها ی تودر تو گا هی در داخل آ ن گم می شد ند تا این که این چها ر کو هنورد مو فق شد ند دروازه ی شگفت انگیز ترین غا ر جها ن را بگشا یند طبق اطلا عا ت مو جود این غا ر حدود 12 کیلو متر طول دارد که فقط 4 کیلو متر آن بر روی عمو م باز است  در داخل غار قندیل ها یی جا لب همراه با نورجلو ه ی جا لبی به غار داده اند هوای داخل غار مر طوب و در حدود 16 درجه سا نتی گراد است به طوری که در داخل غا ر سر ما را احسا س می کنی هیج مو جودی در داخل غا ر زند گی نمی کند به طوری که عمق بعضی از جا ها ی آ ب در آ ن بین نیم و 1 متر تا 6 متر و 8 متر است  

عکس شما ره 1 

 

عکس شما ره 2 

عکس شما ره 3 

 

عکس شما ره 4 

 عکس شما ره 5 

غار , غار علی صدر , همدا ن , قند یل , ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 2662 تاريخ : سه شنبه 19 شهريور 1392 ساعت: 1

آرشیو مطالب

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :