تصا ویر ی از ارگ تا ریخی شهر بلقیس اسفراین :: مدرسه امروز

تصا ویر ی از ارگ تا ریخی شهر بلقیس اسفراین

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

   قالب ">گالری عکس
  قالب وبلاگ
  گالری عکس
  %AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
  گالری عکس
  دریافت همین آهنگ

  پر مخاطب ها

  برچسب ها

   چون این اثر تا ریخی از خشت و گل به کا ر رفته است به مرور زمان بعضی از قسمت ها ی آ ن بر اثر با رند گی و 

  بعضی مشکلا ت دیگر که به آ ن رسید گی نشد ه بود ولی در سا ل ها ی اخیر مورد باز سا زی و مر مت سا زما ن 

  میراث فرهنگی قرار گر فته که در جا ی خودش از مسئو لین مربوطه نها یت تشکر و قدر دانی است که به فکر 

  با زسا زی و مر مت آن بو ده اند وتا جا یی که بعضی از قسمت ها ی دیوار ارگ مورد با زسا زی قرار گرفته است . 

  اگر این ارگ خشتی و گلی مورد مرمت قرار بگیرد با عث جذب توریست و صنعت گردشکری در کشور عزیزمان 

  ایران و بخصوص خراسا ن شما لی است و این در خور تو جه است . این شهر قد یمی در نوع خود یک مجمو عه 

  عظیم و بی نظیر در نوع خودش بو ده است به طوری که مسا حت آ ن با لغ بر 5 هکتا ر بو ده است دیوارهای دور 

  زمین ها ی کشاورزی نیز آ ثا ر آن با قی است یک  منطقه بسیار وسیع بوده که مردم برای کا رها ی روزمره از 

  شهر خا رج می شد ند و غروب به شهر بر می گشتند ودروازه ها ی شهر در شب بسته می شد ه است ودور 

  شهر را نیز خندق حفر کرده بودند تا از گزند دشمنا ن در اما ن با شند هر ضلع شهر به طور مثال ضلع شما لی 

  دارای یک درواز و ضلع ها ی دیگر نیز دارای درواز ه ها ی مختلف بوده ودر کنا ر هر دروازه برجک ها یی 

  درست کرده بودند که نگهبا نان نگهبا نی می دادند . تعداد 29 برج داشته است و ارتفا ع دیوارها ی شهر 

  حدود 13 تا 14 متر بوده است . قدمت این اثر تا ریخی به دوره ایلخا نان بر می گردد و ارگ تو سط افغا ن ها 

  به تصر ف در آ مده و به طور کلی تخریب گردیده است . این مختصری در با ره این ارگ تا ریخی می با شد 

  امید است مورد باز سا زی کا مل قرار بگیر د تا با عث رونق گردش گری در شهر مان بشود و به مسئولین 

  بازسازی هم خسته نبا شید می گویم و بخصوص کارکنا ن میراث فرهنگی شهر مان .

   

  عکس شما ره 2 

  عکس شما ره 3 

  عکس شما ره 4 

  عکس شما ره 5 

   

   عکس شما ره 6 

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1867 تاريخ : پنجشنبه 24 مرداد 1392 ساعت: 2

  نظر سنجی

  آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :

  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123