40 نکته از ریا ضی چها رم :: مدرسه امروز

40 نکته از ریا ضی چها رم

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

   قالب ">گالری عکس
  قالب وبلاگ
  گالری عکس
  %AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
  گالری عکس
  دریافت همین آهنگ

  پر مخاطب ها

  برچسب ها

   6- به نقطه ی مشتر ک دو نیم خط در زاویه راس زاویه  می گو یند  . 
  7- برای خواند ن و نوشتن زاویه حرف راس زاویه رادر وسط می نویسند . 
  8- زاویه به زاویه راست و یا قا ءمه و تند و باز تقسیم می شو د . 
  9- برای اندازه گیر ی زاویه راست یا قا ئمه از گو نیا استفا ده می شو د . 
  10 -  زاویه تند از زاویه راست کو چک تر است  . 
  11- زاویه ی باز از زاویه راست بزر گ تر است . 
  12 – نیم ساز نیم خطی است که از راس زاویه می گذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی
  تقسیم می کند .
  13 – دو خط که زاویه ی بین آن ها راست باشد ، دو خط عمود برهم نامیده می شود .
  14 – هر مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد مثلث قائم الزاویه نامیده می شود .
  15 – به بزرگترین ضلع مثلث قائم الزاویه وتر گویند .
  16 – هر چهار ضلعی که فقط دو ضلع موازی داشته باشد ذوزنقه نامیده می شود .
  17 – فاصله ی دو خط موازی برابر است با فاصله ی یک نقطه از یک خط تا خط دیگر .
  18 – عبارت هایی که درستی تقسیم را نشان می دهد عبارت های تقسیم نامیده می شوند .
  ( امتحان تقسیم )
  19 – در تقسیم همیشه باقی مانده کوچکتر از مقسوم علیه است . این عبارت دوم تقسیم است .
  20 – عبارت اول تقسیم ( خارج قسمت ضربدر مقسوم علیه به اضافه ی باقی مانده  ) مساوی
  است با مقسوم .
  21 – واحد اندازه گیری مایعات لیتر است مثل بنزین – نفت .
  22 – به مستطیلی که ضلع های آن هم اندازه باشند مربع می گوییم .
  23 – به هر لوزی که زاویه های آن قائمه باشند مربع می گوییم .
  24 – اندازه ی دور هر شکل محیط آن شکل نامیده می شود .
  25 – محیط مربع مساوی است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 4
  26 – محیط لوزی برابر است با اندازه ی یک ضلع ضربدر 4
  27 – محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر است با : اندازه ی یک ضلع ضربدر 3
  28 – برای اندازه گیری محیط مستطیل یا متوازی الاضلاع : اندازه ی دو ضلع متوالی را جمع
  می کنیم و بعد حاصل را دو برابر می کنیم .
  29 – اعدادی بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشد .
  30 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد .
  31 – اعدادی هم بر 2 هم بر5 و هم بر 10بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 باشد .
  32 – برای نوشتن کسرهای مساوی صورت و مخرج را در یک عدد واحد مثل 2 ضرب می کنیم .
  33 – در ساده کردن کسرها باید صورت و مخرج را به یک عدد مساوی تقسیم کنیم .
  34 – از دو کسر که دارای مخرج های مساوی است آن کسری بزرگتر است که صورتش بیشتر باشد .
  35 – از دوکسر که دارای صورت های مساوی هستند آن کسری بزرگتر است که مخرش کمتر باشد .
  36 – کسرهایی که صورت و مخرج مساوی دارند مساوی هستند با 1 .
  37 – مساحت هر مستطیل برابر است با حاصل ضرب طول در عرض
  38 – مساحت مربع برابر است با حاصل ضرب اندازه ی یک ضلع در خودش .
  39 – مساحت هر متوازی الاضلاع برابر است با حاصل ضرب قاعده در ارتفاع آن .
   
  40 – مساحت هر مثلث برابر است با قاعده ضربدر ارتفاع تقسیم بر 2 .
  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1233 تاريخ : يکشنبه 13 مرداد 1392 ساعت: 0
  برچسب‌ها :

  نظر سنجی

  آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :

  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها ads-123