سمی تر ین ما رها ی جها ن

ساخت وبلاگ

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

چکیده : خوش خط و خا ل ترین ما رها ی جها ن در این پست می خواهم چند ما رسمی جها ن را به شما معر ف... با عنوان : سمی تر ین ما رها ی جها ن بخوانید :

 2: ما راه راه آمریکا یی : این گو نه دارای بزاقی سمی است و اگر انسا ن را نیش بزند تا ثیرات محدودی بر او 

به جا می گذارد . اما در مجمو ع به عنوان ما ری خطر ناک شنا خته نمی شو د 

3- ما ر سبز تا کستا ن : این مار دارای رنگی با الگو ی هند سی بسیار زیبا ست با عنوان ما ر شلا قی نیز 

شنا خته  می شود و نوعی ما ر با ریک اندام درختی است ودر کشورها ی هندوستا ن و سر ی لا نکا و 

بنگلا دش و میا نمار و تا یلند و.... به فراوانی یا فت می شود . این مار جانوری روز فعا ل و تا حدودی 

سمی است و به آرامی حر کت می کند وخود را لا به لا ی شا خ و برگ درختا ن استتا ر می کند وبه هنگا م 

خطر با حر کت تهد ید آ میز دها ن خود را باز می کند و سر ش را به سمت طعمه می چر خا ند 

 

 

 

 

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1850 تاريخ : يکشنبه 30 تير 1392 ساعت: 3

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :