نرم افزار آموزشی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

  در این پست یک نمو نه کا رنامه مستمر برای پا یه دو م ابتد ا یی جهت دانلود قرار می دهم امید وارم مورد استفا ده قرار بگیر د  .

www.niloblog.com/allup/images/r9g26qhycs2o8jem9yqo.rar دانلود 

 

دانلود کا رنامه مستمر نو بت اول پا یه دو م ابتد ا یی ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1040 تاريخ : دوشنبه 16 دی 1392 ساعت: 0

 در این پست دانلود چند نمو نه کا رت تشویقی امتیا ز دار جهت تشویق دانش آموزا ن قرار می دهم لازم به یا د آوری است که فا یل مذ کور به صورت زیپ شد ه است برای استفا ده با ید نر م افزار winrer داشته با شید 

niloblog.com/allup/images/tsb39zd3rxd6aan8yfz.rar   دانلود کا رت تشویقی 

دانلود کا رت تشویقی,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1036 تاريخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت: 1

 در این پست نرم افزار جد ید گو گل ار ث را برای دانلود قرار می دهم 

امیدوارم مورد استفا ده قرار بگیر د این نرم افزار به صورت زیپ شد ه است و

برای این که از نرم افزار مر بو طه استفا د ه نما یید با ید نرم افزار winrer داشته با شید و از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یید و سپس نرم افزار مذ بور را نصب نما یید

                          تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

دانلود نرم افزار گو گل ارث ور ژن جد ید ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1051 تاريخ : جمعه 10 آبان 1392 ساعت: 0

 من در این پست یک کتا ب مخصوص آموزش نقا شی را برای کسا نی که دوست دارند به صورت مقد ما تی آموزش نقا شی را یا د بگیر ند قرار می د هم امید وارم مورد تو جه    دانش آموزا ن قرار بگیر د لا زم به ذ کر است فا یل مذ کور به  صورت زیپ شد ه است با ید از حا لت زیپ شد ه خا رج نمود  وبعد مورد استفا د ه قرار بد هند برای این کار با ید نرم افزار  winrer داشته با شند تا از حا لت زیپ خارج نما یند .

                       دانلود در ادامه مطلب  

 

دانلود کتا ب نقا شی ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1901 تاريخ : دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت: 2

 دراین پست دانلود دو کتاب تازه تا لیف پایه سوم ابتد ا یی قرا می دهم امید است مورد تو جه دوستا ن و همکا ران و دانش آ موزان پا یه سو م ابتدا یی قرار بگیر د  

دانلود کتا ب ریا ضی ورق زن , دانلود کتا ب علو م ورق زن , دانلود کتا ب جدید پا یه سو م ابتدا یی ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1419 تاريخ : چهارشنبه 3 مهر 1392 ساعت: 3

 در این پست برای دانش آموزان عزیز و همکا ران گرامی و مدارسی که به صورت هوشمند اداره می شوند کتا ب    تا زه تا لیف فا رسی سو م ابتد ا یی قرار می دهم که        دوستا ن گرامی می توانند آ ن را دانلود نما یند                      

 

                    تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

دانلو د ، دانلود نرم افزار ، دانلود هدیه سوم , دانلود علوم دوم , دانلود ریا ضی دو م ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1181 تاريخ : دوشنبه 25 شهريور 1392 ساعت: 6

دراین پست قصد دارم واحد شما رش را به نگا رش در بیا ورم تا دانش آموزان عزیز با انواع واحد ها آ شنا شو ند و بدانند که هر واحد برای چه نوع کا لا یا جسمی به کا ر می رود  

 واحد های شمارش

نام

واحد شمارش

خانه و مغازه

باب

كالاي بسته بندي شده

بار

كاغذ بدون جلد

برگ

دسته‌ي كاغذ

بند

قالي – پتو – فرش

تخته

پارچه

توپ

فشنگ

تير

شيشه و آينه

جام

كفش، جوراب ، دستكش

جفت

كتاب

جلد

مداد، قرقره ، دكمه و ...

جين

قرص ، قند ، آب نبات

حب

فيلم ، لاستيك ، چاه

حلقه

مبل ، ظروف

دست

راديو ، تلويزيون ، دوربين

دستگاه

گل و گياه

دسته

بسته هاي ۱۲ تايي

دوجين

مغازه

دهنه

حيوانات اهلي

رأس

قنات ، گردن بند

رشته

انواع پول فلزي

سكه

لامپ ، شمع

شعله

ظروف مايعات

شيشه

پارچه

طاقه

توپ ، تانك

عراده

چند عدد گردو

فال

هواپيما و كشتي

فروند

چك ، سفته ، اسناد

فقره

چاقو ، تفنگ ، مسلسل

قبضه

 

واحد شما رش , شما رش وسا یل ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 981 تاريخ : شنبه 2 شهريور 1392 ساعت: 0

 یک نرم افزار جا لب منظو مه شمسی که بر روی لب تا ب یا کامپیو تر ها نصب می شود این نرم افزار 

به صورت زیپ شده است برای دانلود آ ن با ید ابتدا نر م افزار winrer را نصب نما یید و دانلود نمو ده و 

سپس با این نرم افزار از حا لت زیپ شده خا رج نما یید 

دانلود , دانلود نرم افزار منظو مه شمسی ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 889 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت: 2

 به نام خدا دراین پست نرم افزار نقشه ایران قرار میدهم این نرم افزاز به صورت فشرده است شما برای 

استفا ده از آ ن ابتدا با ید نرم افزار winrer را نصب نما یید و سپس از حا لت زیپ شده خا رج نما یید 

برای دانلود نرم افزار مذکور به ادامه مطلب مراجعه شود 

 

                       تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

دانلود , دانلود نقشه ایران ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1010 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت: 2

 در این پست انیمیشن نماز دو رکعتی مخصو ص دانش آموزان پا یه دو م ابتدا یی قرار می دهم  لا زم به یا د آوری 

است که این فا یل به صورت زیپ شده است برای استفا ده از آ ن ابتدا با ید دانلود نموده و سپس از حا لت زیپ شده 

خا رج نما یید فا یل مذ کور با نرم افزار winrer قا بل بازگشا یی است یعنی با ید اول نر م افزار مذکور را 

نصب نما یید و سپس از حالت زیپ خا رج نما یید              

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

                                          ((    دانلود در ادا مه مطلب  ))

دانلود , دانلود نرم افزار , دانلود انیمیشن نماز ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1251 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت: 2

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

close
تبلیغات در اینترنت