نرم افزار آموزشی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

   قالب ">گالری عکس
  قالب وبلاگ
  گالری عکس
  %AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
  گالری عکس
  دریافت همین آهنگ

  برچسب ها

    در این پست یک نمو نه کا رنامه مستمر برای پا یه دو م ابتد ا یی جهت دانلود قرار می دهم امید وارم مورد استفا ده قرار بگیر د  .

  www.niloblog.com/allup/images/r9g26qhycs2o8jem9yqo.rar دانلود 

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 993 تاريخ : دوشنبه 16 دی 1392 ساعت: 0

   در این پست دانلود چند نمو نه کا رت تشویقی امتیا ز دار جهت تشویق دانش آموزا ن قرار می دهم لازم به یا د آوری است که فا یل مذ کور به صورت زیپ شد ه است برای استفا ده با ید نر م افزار winrer داشته با شید 

  niloblog.com/allup/images/tsb39zd3rxd6aan8yfz.rar   دانلود کا رت تشویقی 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1033 تاريخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت: 1

   در این پست نرم افزار جد ید گو گل ار ث را برای دانلود قرار می دهم 

  امیدوارم مورد استفا ده قرار بگیر د این نرم افزار به صورت زیپ شد ه است و

  برای این که از نرم افزار مر بو طه استفا د ه نما یید با ید نرم افزار winrer داشته با شید و از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یید و سپس نرم افزار مذ بور را نصب نما یید

                            تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1019 تاريخ : جمعه 10 آبان 1392 ساعت: 0

   من در این پست یک کتا ب مخصوص آموزش نقا شی را برای کسا نی که دوست دارند به صورت مقد ما تی آموزش نقا شی را یا د بگیر ند قرار می د هم امید وارم مورد تو جه    دانش آموزا ن قرار بگیر د لا زم به ذ کر است فا یل مذ کور به  صورت زیپ شد ه است با ید از حا لت زیپ شد ه خا رج نمود  وبعد مورد استفا د ه قرار بد هند برای این کار با ید نرم افزار  winrer داشته با شند تا از حا لت زیپ خارج نما یند .

                         دانلود در ادامه مطلب  

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1863 تاريخ : دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت: 2

   دراین پست دانلود دو کتاب تازه تا لیف پایه سوم ابتد ا یی قرا می دهم امید است مورد تو جه دوستا ن و همکا ران و دانش آ موزان پا یه سو م ابتدا یی قرار بگیر د  

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1381 تاريخ : چهارشنبه 3 مهر 1392 ساعت: 3

   در این پست برای دانش آموزان عزیز و همکا ران گرامی و مدارسی که به صورت هوشمند اداره می شوند کتا ب    تا زه تا لیف فا رسی سو م ابتد ا یی قرار می دهم که        دوستا ن گرامی می توانند آ ن را دانلود نما یند                      

   

                      تصاوير زيباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1156 تاريخ : دوشنبه 25 شهريور 1392 ساعت: 6

  دراین پست قصد دارم واحد شما رش را به نگا رش در بیا ورم تا دانش آموزان عزیز با انواع واحد ها آ شنا شو ند و بدانند که هر واحد برای چه نوع کا لا یا جسمی به کا ر می رود  

   واحد های شمارش

  نام

  واحد شمارش

  خانه و مغازه

  باب

  كالاي بسته بندي شده

  بار

  كاغذ بدون جلد

  برگ

  دسته‌ي كاغذ

  بند

  قالي – پتو – فرش

  تخته

  پارچه

  توپ

  فشنگ

  تير

  شيشه و آينه

  جام

  كفش، جوراب ، دستكش

  جفت

  كتاب

  جلد

  مداد، قرقره ، دكمه و ...

  جين

  قرص ، قند ، آب نبات

  حب

  فيلم ، لاستيك ، چاه

  حلقه

  مبل ، ظروف

  دست

  راديو ، تلويزيون ، دوربين

  دستگاه

  گل و گياه

  دسته

  بسته هاي ۱۲ تايي

  دوجين

  مغازه

  دهنه

  حيوانات اهلي

  رأس

  قنات ، گردن بند

  رشته

  انواع پول فلزي

  سكه

  لامپ ، شمع

  شعله

  ظروف مايعات

  شيشه

  پارچه

  طاقه

  توپ ، تانك

  عراده

  چند عدد گردو

  فال

  هواپيما و كشتي

  فروند

  چك ، سفته ، اسناد

  فقره

  چاقو ، تفنگ ، مسلسل

  قبضه

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 963 تاريخ : شنبه 2 شهريور 1392 ساعت: 0

   یک نرم افزار جا لب منظو مه شمسی که بر روی لب تا ب یا کامپیو تر ها نصب می شود این نرم افزار 

  به صورت زیپ شده است برای دانلود آ ن با ید ابتدا نر م افزار winrer را نصب نما یید و دانلود نمو ده و 

  سپس با این نرم افزار از حا لت زیپ شده خا رج نما یید 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 881 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت: 2

   به نام خدا دراین پست نرم افزار نقشه ایران قرار میدهم این نرم افزاز به صورت فشرده است شما برای 

  استفا ده از آ ن ابتدا با ید نرم افزار winrer را نصب نما یید و سپس از حا لت زیپ شده خا رج نما یید 

  برای دانلود نرم افزار مذکور به ادامه مطلب مراجعه شود 

   

                         تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيدتصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 998 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت: 2

   در این پست انیمیشن نماز دو رکعتی مخصو ص دانش آموزان پا یه دو م ابتدا یی قرار می دهم  لا زم به یا د آوری 

  است که این فا یل به صورت زیپ شده است برای استفا ده از آ ن ابتدا با ید دانلود نموده و سپس از حا لت زیپ شده 

  خا رج نما یید فا یل مذ کور با نرم افزار winrer قا بل بازگشا یی است یعنی با ید اول نر م افزار مذکور را 

  نصب نما یید و سپس از حالت زیپ خا رج نما یید              

   تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

                                            ((    دانلود در ادا مه مطلب  ))

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1229 تاريخ : چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت: 2

  آخرین مطالب

  نظر سنجی

  آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :