عکس

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

عکس از دانش آموزان چا یه دوم ابتدا یی ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 158 تاريخ : شنبه 25 ارديبهشت 1395 ساعت: 2

چند عکس در مورد واحد پول ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 284 تاريخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 ساعت: 2

در این پست چند عکس از اشکال هند سی که دانش آموزان با ان ها در کلاس اشکال مختلف می سا زند قرار 

می دهم 

چند عکس از اشکا ل هند سی ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 242 تاريخ : جمعه 4 دی 1394 ساعت: 6

در این پست چند عکس دسته جمعی از دانش آ موزان پا یه دوم دبستا ن شهید آیت قرار مید هم امید وارم مورد 

تو جه قرار بگیر د 

عکس دسته جمعی دانش آموزان پا یه دوم دبستا ن ایت ,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 422 تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت: 22

چند عکس از مراسم های مختلف در دبستا ن شهد آیت,...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 704 تاريخ : سه شنبه 3 آذر 1394 ساعت: 2

عکس دانش آموزان دبستا ن شهید آیت ما ه محرم,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 257 تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 ساعت: 1

عکس دانش آموزان پا یه دو م ابتد ایی شهید آ یت ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 265 تاريخ : سه شنبه 19 آبان 1394 ساعت: 1

یکی از روش های جد ید در جمع ها ی دورقمی یا تفریق دورقمی جمع و تفر یق ها ی تقر یبی است که در  

عد د ها ی دو رقمی و سه رقمی بر مبنا ی 10 است و برای استفا د ه ی دانش آموزا ن این جدول تقر یبی را قرار می د هم امید وارم مورد تو جه و دقت قرار بگیر د و دانش آموزا ن عز یز بتو ا نند از این جدو ل  استفا د ه بکنند 

 

   

 

جدول اعداد تقریبی ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 806 تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 ساعت: 20

عکس اهرام ثلا ثه,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 822 تاريخ : سه شنبه 11 آذر 1393 ساعت: 19

تتصویر درس چوپان دروغ گو ,...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 821 تاريخ : دوشنبه 7 مهر 1393 ساعت: 12

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

close
تبلیغات در اینترنت