مطا لب آموزشی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

   قالب ">گالری عکس
  قالب وبلاگ
  گالری عکس
  %AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
  گالری عکس
  دریافت همین آهنگ

  برچسب ها

   در این پست دو نوع پیک کلاس دوم ابتدایی قرار می دهم امیدوارم موردتوجه قرار بگیرد 

   

                                             دانلود در ادامه مطلب 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1087 تاريخ : چهارشنبه 4 دی 1392 ساعت: 3

  در این پست از سا یت شا پر ک یک پیک مر بو ط به پا یه دوم ابتد ا یی 

  دانلود کردم و برای استفا د ه و دانلود دانش آ موزان عزیز قرار می دهم امید است مورد تو جه قرار بگیر د        

                                                     

   s1.picofile.com/file/7976543973/peyke_adine_dovam_1392_7_26.zip.html    

   

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1319 تاريخ : يکشنبه 28 مهر 1392 ساعت: 4

   من در این پست قصد دارم چند انتقا د نسبت به وزارت آ موزش و پرورش در    رابطه با مدارس غیر انتفا عی  داشته با شم . به نظر بند ه اگر قرا راست مدارس و آ موزش پیشر فته ای داشته با شیم با ید برای مجوز دادن برای ایجا د مدارس   غیر انتفا عی ووارد شد ن بخش خصو صی در این را بطه خیلی سفت و سخت بگیر د و به این آ سا نی مجوز صا در نکند . مگر فلسفه ی ایجا د مدارس غیر انتفا عی این نیست که بخش خصو صی بتوا ند آ موزش را متحول و در این راه سهمی داشته با شد . مگر قرار نیست این مدارس با ید متفا وت از بخش دولتی و مدارس دولتی با شد . چرا وزارت آ موزش و پرورش برای هر کسی که اقدام به این کا ر می کند فوری مجوز صا در و این مدارس به صورت قا رچ گو نه افزون پیدا می کنند . آ یا فقط آ موزشی که با ید رایگان با شد به صورت پولی در آ مده است . به نظر من با ید این گو نه مدارس اولا 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1917 تاريخ : پنجشنبه 4 مهر 1392 ساعت: 1

   من در این پست می خواهم چند تصویر از کتا ب فارسی اول دهه 60 برای کسا نی که دوست دارند تجدید خا طر ه کنند قراردهم هر چند که تحول و پیشرفت چیز خوبی است و جها ن و حتی آموزش امروزی سال به سال در حا ل دگرگو نی و تحول است وهر چند سال کتا ب ها ی جد ید با محتوا یا بی محتوا چا پ می شود می خواهم کسا نی که این کتا ب ها ی دهه 60 را خواند ه اند آ یا مطا لب آ ن رو فراموش کرده اند یا نه و لی حا لا چی . به نظر من کتا ب ها ی جد ید بی محتوا هستند و در س ها ی جد ید در دوره آموزش ابتد ا یی در کلیه پا یه ها به نظر م  محتوا ندارند حتی یک در س از کتا ب ها ی جد ید در ذهن ما با قی نمی ما ند از شما خواننده گرامی می پرسم آ یا این طور نیست . در این کتا ب ها ی دهه 60 در س ها یی در پا یه ها ی دیگر آموزشی بود مثل پا یه دو م تصمیم کبری ، برگ ریزان ، کوکب خانم ، چوپا ن دروغ گو ، حسنک کجا یی که در آ یند ه نزدیک در وبلا گم فارسی پا یه دوم رو قرار می دهم و با کتا ب جد ید مقا یسه کنید ببینید تفا وت از کجا تا به کجا ست . یا در پا یه سو م درسی داشتیم به نام دهقا ن فدا کا ر این در س یکی از آموزند ه تر ین در س ها در ابتد ا یی بود و هر پا یه به نو به خود مطلب با محتوا یی داشت ولی نمی دانم چرا دست اند ر کا ران تا لیف کتا ب در لا به لا ی مطا لب درسی امروز از آ ن در س ها را قرار ندادند  . این رو به عنوان یک 

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 5756 تاريخ : يکشنبه 24 شهريور 1392 ساعت: 5

   خواص هندوانه  

  مصرف روزانه اين ميوه از بروز ناراحتي قلبي پيشگيري مي کند.

  ويتامين C وبتاکاروتن موجوددرهندوانه مانع از بروز هر نوع سرطان مي شود.

  ليکوپن هندوانه با سرطان و آرتريت مقابله مي کند.

   

   تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

      

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1160 تاريخ : شنبه 2 شهريور 1392 ساعت: 0

  دراین پست قصد دارم واحد شما رش را به نگا رش در بیا ورم تا دانش آموزان عزیز با انواع واحد ها آ شنا شو ند و بدانند که هر واحد برای چه نوع کا لا یا جسمی به کا ر می رود  

   واحد های شمارش

  نام

  واحد شمارش

  خانه و مغازه

  باب

  كالاي بسته بندي شده

  بار

  كاغذ بدون جلد

  برگ

  دسته‌ي كاغذ

  بند

  قالي – پتو – فرش

  تخته

  پارچه

  توپ

  فشنگ

  تير

  شيشه و آينه

  جام

  كفش، جوراب ، دستكش

  جفت

  كتاب

  جلد

  مداد، قرقره ، دكمه و ...

  جين

  قرص ، قند ، آب نبات

  حب

  فيلم ، لاستيك ، چاه

  حلقه

  مبل ، ظروف

  دست

  راديو ، تلويزيون ، دوربين

  دستگاه

  گل و گياه

  دسته

  بسته هاي ۱۲ تايي

  دوجين

  مغازه

  دهنه

  حيوانات اهلي

  رأس

  قنات ، گردن بند

  رشته

  انواع پول فلزي

  سكه

  لامپ ، شمع

  شعله

  ظروف مايعات

  شيشه

  پارچه

  طاقه

  توپ ، تانك

  عراده

  چند عدد گردو

  فال

  هواپيما و كشتي

  فروند

  چك ، سفته ، اسناد

  فقره

  چاقو ، تفنگ ، مسلسل

  قبضه

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 963 تاريخ : شنبه 2 شهريور 1392 ساعت: 0

   دراین پست قصد دارم یک مکا ن تا ریخی به نام ارگ بلقیس که در شهراسفراین 

  قراردارد برای بازدید کنند گان از وبلا گ و آشنا یی با این اثر تا ریخی چند جمله به نگا رش در

  بیاورم این اثر تا ریخی در زمان خودش یکی از بزرگ ترین شهر ها ی خشتی و گلی بعد از ارگ بم است . ارگ بلقیس در منا بع قدیمی به نا رین قلعه معروف بوده است .این اثر در سال 1380

  جز ء آثار ملی به ثبت رسیده است .

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1850 تاريخ : پنجشنبه 24 مرداد 1392 ساعت: 2

  در این پست حدو د40 نکته از ریاضی پایه چها رم قرارمید هم امید وارم مورد مطا لعه بیش تر قرار بگیر د 

  1- پا ره خط فقط یک نقطه ی و سط دارد .

  2- برای کشید ن یک خط راست کا فی است دو نقطه از آ ن را داشته با شیم . 

  3- نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتد ای آن مشخص ولی انتهای آن مشخص نبا شد .فقط از یک طرف 

  ادامه پیدا کند .

  4-  پا ره خط قسمتی از خط راست است که ابتدا و انتها ی آ ن مشخص با شد و ما نتوانیم آ ن را ادامه دهیم 

  5- هر زاویه هز دو نیم خط تشکیل شد ه است  . 

   

  تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1217 تاريخ : يکشنبه 13 مرداد 1392 ساعت: 0
  برچسب‌ها :

   خوش خط و خا ل ترین ما رها ی جها ن 

  در این پست می خواهم چند ما رسمی جها ن را به شما معر فی کنم  و تو ضیحا ت کو تا هی در این مورد بنویسم 

  ما رها اغلب مو جودات زهر آ لود و کشند ه ای هستند که بر خی از ا ن ها ظا هر ی رنگا رنگ , جذا ب و فریبند ه 

  دارند .در بسیا ری از موارد برای ما رها از صفت خوش خط و خا ل استفا ده می شو د 

  1- بوا زمردین  : بسیا ری از گو نه های ما ر بوا ما نند عکس زیر غیر سمی و رنگین هستند ودر جنگل ها ی بارانی 

  جنو ب آمریکا یا فت می شود طول نوع با لغ آن 1/8 متر و دندا ن های جاو یی بسیا ر پیشر فته ای دارد که بسیار 

  بزرگ تر از دندا ن ها ی دیگر ما رها ی غیر سمی است 

  خوش خط و خال ترین مارهای جهان + تصاویر

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1824 تاريخ : يکشنبه 30 تير 1392 ساعت: 3
  برچسب‌ها :

   به جای خسته نباشید؛ بگوییمخدا قوت

   به جای دستت درد نکنه؛ بگوییمممنون از محبتت- سلامت باشی

    به جای گرفتارم؛ بگوییم‌در فرصت مناسب با شما خواهم بود

   به جای دروغ نگو؛ بگوییمراست می گی؟ راستی؟

   به جای خدا بد نده؛ بگوییمخدا سلامتی بده

   به جای قابل نداره؛ بگوییمهدیه برای شما

   به جای شکست خورده؛ بگوییمبا تجربه

   به جای مگه مشکل داری؛ بگوییممگه مسئله ای داری؟

   به جای فقیر هستم؛‌بگوییمثروت کمی دارم

   به جای بد نیستم؛ بگوییم:‌ خوب هستم

   به جای بدرد من نمی خورد؛ بگوییممناسب من نیست

   به جای مشکل دارم؛ بگوییممسئله دارم

   به جای جانم به لبم رسید؛ بگوییمخیلی راحت نبود

   به جای فراموش نکنی؛ بگوییمیادت باشه

   به جای داد نزن؛‌ بگوییمآرام باش

   به جای من مریض و غمگین نیستم؛‌ بگوییم:‌ من سالم و با نشاط هستم

   به جای غم آخرت باشد؛ بگوییم: شما را در شادی ها ببینم

  به جای ببخشیدمزاحمتون شدم؛بگوییماز این که وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 997 تاريخ : دوشنبه 24 تير 1392 ساعت: 3
  برچسب‌ها :

   عسل یک واژه عربی است که در زبان فارسی " انگبین " نامیده می شود. عسل  اکسیری پر ارزش است که در تمام طول تاریخ به عنوان یک غذای خوش طعم و شفابخش مورد توجه بشر قرار گرفته است، طوریکه گذشتگان آن را مظهر پاکی و خلوص و همچنین نشانه قدرت و جوانمردی می دانستند. در یونان و روم باستان عسل را مظهر برکت ، عشق و زیبایی دانسته و مصریان مالیات خود را بر اساس آن می پرداختند.   

  Avazak.ir Line41 تصاویر جداکننده متن (3)

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1286 تاريخ : شنبه 22 تير 1392 ساعت: 23
  برچسب‌ها :

   مقدمه: املا بخشی از برنامه آموزشی است که در آن خلاقیت مطرح نیست بلکه تنها یک نمونه ویا ترتیب حروف آن مد نظر است.املای یک کلمه بسیارمشکل تراز خواندن آن کلمه است چراکه باز شناسی یک کلمه چاپی، یک عمل کد برگردانی است لذا بعضی از کودکانی که در خواندن ضعیف هستند، در املا نویسی هم دچار مشکل میباشند.نوشتن املا مستلزم تواناییها وخرده مهارتهای بسیاری است.دانش آموز قبل ازهر چیز باید قادربه خواندن کلمه باشد.حافظه حرکتی نیز عاملی در املا محسوب می شود.یعنی شخصی که برای باردوم کلمه- ای رامی نویسد،باید اعمال حرکتی آن کلمه را بخاطر آورد.
  انواع اشتباهاتی که کودک در املا نویسی مرتکب میشود از یک نوع نیستندتا بتوان بااتخاذ یک روش،همه آن اشتباهات را از بین برد.دراینجا به تجزیه وتحلیل انواع غلط های املایی می پردازیم 

                                          Avazak.ir Line50 تصاویر جداکننده متن (4)

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1190 تاريخ : يکشنبه 23 تير 1392 ساعت: 3
  برچسب‌ها :

   برای آ شنا یی دانش آموزا ن و مطا لعه آن ها اسا می پا یتخت ها ی ایران  از زمان ایلا می ها تاکنون 

  در این پست قرار می دهم 


  پايتخت‌هاي ايران تاکنون

  ايلام: شوش 
  ماد: (هگمتانه (همدان
  هخامنشيان: شوش | پاسارگاد| شيراز 
  اشکانيان: دامغان | اشک‌آباد | تيسفون 
  ساسانيان: تيسفون | بيشابور |کازرون 
  طاهريان: بخارا | نيشابور | مرو 
  صفاريان: زرنج 
  سامانيان: بخارا 
  علويان: آمل 
  زياريان: اصفهان 
  بوييان: همدان | ري | شيراز 
  غزنويان: غزنين 
  سلجوقيان: نيشابور | اصفهان 
  خوارزمشاهيان: سمرقند | گرگانج 
  ايلخانيان: مراغه | تبريز 
  تيموريانسمرقند | هرات 
  صفويان: اردبيل | تبريز | قزوين | اصفهان | ساري 
  افشاريانمشهد 
  زنديان: شيراز | کرمان 
  قاجاريان: ساري | تهران

  پهلوی : تهرا ن  

  جمهوری اسلامی : تهران   

   

                      Avazak.ir Line43 تصاویر جداکننده متن (4)  

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1564 تاريخ : يکشنبه 23 تير 1392 ساعت: 3
  برچسب‌ها :

   

  رایحه ی تند و تیز و بی همتای پوست بدن انسان می تواند دو گونه از حشرات را به سوخود  

  جذب کند. نشانه ای که می تواند برای درمان و کنترل بیماری های مالاریا و تب زردبسیا ر 

   

  کلید ی و حیا تی با شد   

   شدت رایحه پوست بدن انسان در میان تمامی جاندارانی که بر روی زمین ساکن هستند مانند ندارد. ویژه بودن رایحه بدن انسان از آن رو است که تقریبا تمامی بخشهای بدن انسان رایحه خاص خود دارند در حالی که موجودات میکروسکوپی که بر روی بدن  

        انسان زندگی می کنند نیز هر کدام از خود رایحه ای ایجاد می کنند.

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 991 تاريخ : دوشنبه 24 تير 1392 ساعت: 3
  برچسب‌ها :
  صفحه قبل 1 صفحه بعد

  آخرین مطالب

  نظر سنجی

  آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :