دانلود ها 14

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

لینک دوستان

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

در این پست یک نمونه ازمون بنویسیم پا یه دوم ابتد ا یی قرار می دهم امید وارم مورد تو جه همکا ران و 

دانش آموزان گرامی قرار بگیر د 

                                                     دانلود بنویسیم دو م ابتد ا یی

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 187 تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 ساعت: 3
برچسب‌ها : دانلود ازمون بنویسیم ,

در این پست نکا ت کلید ی علو م پا یه دوم ابتد ایی جهت استفا ده ی همکا ران و دانش آموزان قرار 

می دهم امید وارم مورد تو جه قر ار بگیر د 

                                                           دانلود 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 270 تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت: 22
برچسب‌ها : دانلود نکات کلید ی علو م دوم ابتد ا یی ,

در این پست یک نمو نه آزمون علوم دوم ابتدا یی جهت استفا د ه دا نش آموزان و همکا ران قرار مید هم

امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د لازم به ذکر است که فایل مذبور به صورت فشر د ه است برای استفا ده از

آن باید اول دانلود و سپس از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یید

 

                                             دا نلود

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 324 تاريخ : سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت: 3
برچسب‌ها : دانلود یک نمو نه آزمون علو م دوم ابتدا یی,

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی دوم و فارسی نوشتا ری جهت  استفا ده ی دانش آموزان قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

                                                دا نلو د 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 295 تاريخ : جمعه 6 آذر 1394 ساعت: 3
برچسب‌ها : دانلود یک نمو نه آزمون ریاضی و بنویسیم دوم ,

دراین پست یک آزمون ریاضی دوم قرار مید هم امید وارم مورد تو جه دانش آموزان و همکا ران گرامی قرار بگیرد لازم به ذکر است فا یل مذکور به صورت فشرده است ابتدا با ید دانلود نما یید و سپس از حا لت فشرده خا رج نما یید .                      

                                             دانلود 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 247 تاريخ : چهارشنبه 4 آذر 1394 ساعت: 3
برچسب‌ها : دانلود یک نمو نه آزمون ریاضی دوم ,

 در این پست یک نمو نه آزمون تستی پا یه دو م ابتد ا یی قرار مید هم  امید است مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                            دا نلو د 

http://s4.picofile.com/file/8185881500/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85.rar.html

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 539 تاريخ : جمعه 11 ارديبهشت 1394 ساعت: 1
برچسب‌ها : دانلود آزمو ن تستی پا یه دوم ,

 دراین پست یک آزمو ن از کل کتا ب ها ی دو م ابتد ا یی قرار مید هم امیدوارم مورد تو جه دانش آموزان عزیز قرار بگیرد 

                                            دانلو د                              

 http://s4.picofile.com/file/8185877734/farvar_din.pdf.html

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 559 تاريخ : جمعه 11 ارديبهشت 1394 ساعت: 1
برچسب‌ها : دانلود یک آزمو ن از کل کتا ب ها ی دوم ابتدا یی,

در این پست یک نمو نه آ زمون فا رسی  بنویسیم  دو م ابتد ا یی قرار می دهم  امید وارم مورد تو جه دانش آموزا ن قرا ر بگیر د  لا زم به یا د ا وری است  که برا ی استفا ده از این آ زمون ودانلو د آ ن با ید نر م افزار پی دی اف  داشته با شید  

 

                                                         

                                      دا نلو د بنویسیم دو م  ابتد ا یی 

http://s4.picofile.com/file/8172045868/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%87.pdf.html

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 865 تاريخ : پنجشنبه 30 بهمن 1393 ساعت: 23
برچسب‌ها : دانلود آزمون بنویسیم دو م ابتد ا یی ,

در این پست یک نمو نه آزمون ریا ضی پا یه دو م ابتد ا یی می دهم امید است مور د تو جه دانش آموزان و اولیا گرامی قرار بگیر د لازم به ذکر است برای دانلود با ید نر م افزار winrar 

داشته با شید 

                                                دا نلو د ریا ضی دو م ابتد ا یی 

http://s5.picofile.com/file/8168313334/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D9%85_.rar.html

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 877 تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن 1393 ساعت: 1
برچسب‌ها : دانلود ریاضی دو م ابتد ا یی,

در این پست یک نمو نه آ زمون مد اد کا غذ ی علو م ابتد ا یی جهت استفا د ه ی دانش آموزا ن گرا می قرا ر  می د هم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

 

                                           دا نلود علو م  دو م ابتد ا یی             

http://s5.picofile.com/file/8168311034/Oloom_2Eb_Bahman_Dabestaneeshgh.rar.html

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 787 تاريخ : چهارشنبه 15 بهمن 1393 ساعت: 0
برچسب‌ها : د انلود علو م دوم ابتد ا یی ,

پر مخاطب ها

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :