مکا ن ها ی تا ریخی ایران

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

   قالب ">گالری عکس
  قالب وبلاگ
  گالری عکس
  %AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
  گالری عکس
  دریافت همین آهنگ

  برچسب ها

  عکس از مقبره حا فظ شیرازی مقبر ه این شا عر نامدار در شهر شیراز قرار دارد و یک کتا ب معروف به نا م دیوان 

  حا فظ دارد اکثر فا ل ها یی که مر دم برای خود می گیر ند از روی همین کتا ب دیوان حا فظ می با شد 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 819 تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 ساعت: 19

   در این قسمت می خواهم جا لب ترین شاهکارجها ن و یکی ازشکفت آوترین کا ر بشر را تو ضیح بد هم و آ ن اینکه  در روی یک تا ر مو جمله ای نوشته شده است وزیر میکروسکو ب قرار داده شده است (( به جهت دانستن حکمت و عدل و برای فهماند ن کلما ت فطا نت )) و در معرض دید عمو م قرار داد ه شده است و یک چیز دیگر این که کو چک ترین کتا ب جها ن به وزن 7/. هفت دهم گرم که

  تصویر آن ها در ذیل ادامه مطلب می آ ید یاد آوری می کنم که این دو اثر تا ریخی در کلیسا ی وانک در شهر اصفها ن قرار دارد و اگر گذر شما به شهر اصفها ن افتا د ازاین اثر تا ریخی حتما دید ن فرما یید  

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1921 تاريخ : جمعه 22 شهريور 1392 ساعت: 3

     یکی از تا ریخی ترین و زیبا ترین شهر ها ی جها ن به نظرم اصفها ن ایرا ن است که به نصف جها ن معرو ف 

  است بگذریم از ین که تا یک آدرس رو پیدا می کنی با ید از هفت خوان رستم رد بشی چرا که پرسید ن آدرس در 

  اصفها ن یکی از سخت ترین کا رها است ولی در عین حا ل یکی از زیبا ترین شا هکا رها ی تا ریخ ایران در این شهر 

  همان میدان اما م یا سی وسه پل یا حمام علیقلی آ قا و یا منبت کا ری و مس کوبی این شهر است در این پست چند عکس 

  از شهر اصفها ن قرار می دهم 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1380 تاريخ : چهارشنبه 20 شهريور 1392 ساعت: 20
    امروز می خواهم در با ره ی دید نی تر ین و شگفت انگیز ترین غا رها ی جها ن که در همین ایران عزیز مان ودر شهر همدان واقع شد ه است چند مطلبی را به نگا رش در بیاورم این غا ر در حدود60 کیلو متر ی شهر همدان ودر شهر گل تپه همدان قرار دارد و هر سال پذیرای هزاران ایرانی مشتا ق و توریست ها قرار می گیر د این غار در سال 1346 تو سط چها ر نفراز کوهنوردان همدانی دروازه آن گشوده شد ه است طبق اطلا عا تی که به دست آمد ه                                                                                                                                
  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 2621 تاريخ : سه شنبه 19 شهريور 1392 ساعت: 1

   با سلا م خد مت دو ستا ن و با زدید کنند گان عزیز من در این پست قصد دارم چند عکس از جا ها ی دید نی ایرا ن را که در مسا فرت تا بستا ن امسا ل گرفتم برای با زدید کنند گان و دانش آموزان گرامی قرار دهم امید است مورد تو جه دو ست دارا ن ایرا ن زمین با فرهنگ و تا ریخ چند هزار سا له قرار بگیر د      

          تصویر زیر از صحرای طبس ایران 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1779 تاريخ : سه شنبه 19 شهريور 1392 ساعت: 1
  من این عکس ها را در مسافرت تا بستان از این اثر تا ریخی و گران بها ایران عزیز مان گرفتم و در این پست قرار دادم چرا که هر روز توریست ها ی 
   بیشما ری از ایران خودمان و کشور ها ی دور و نز دیک جهت با زدید از 
  این اثر تا ریخی به شیراز مراجعه  می کنند    
   
  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1153 تاريخ : چهارشنبه 20 شهريور 1392 ساعت: 20

      در این پست قصد دارم عکسی از بند نا در که در تا بستان سا ل 92 به اتفا ق تعدادی از همکا ران جهت  

   با زدید از اماکن تا ریخی شهر توریستی کلا ت  نا دری به آ ن شهر سفر کردم در این جا قرار بدهم  امید است 

  مورد تو جه قرار بگیر د . این  بند در میا ن دشت کلا ت ودر مسیر رودخا نه ی  ژرف که از غرب به شرق   جا ری 

   است . بر پا شد ه است سا ختما ن آ ن از سنگ و سا رو ج سا خته شده است  ارتفا ع آ ن از بستر رودخا نه 25 

   متر و عرض آ ن بین 7 تا 12 متر امتداد دارد سه دهنه بزر گ بر بد نه سد قرار دارد که به تقسیم آ ب برای 

  کا ر کشا ورزی می پرداخته است . 

   

   

   

   

   

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1383 تاريخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 4
  صفحه قبل 1 صفحه بعد

  آخرین مطالب

  نظر سنجی

  آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :