مکا ن ها ی تا ریخی ایران

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

   قالب ">گالری عکس
  قالب وبلاگ
  گالری عکس
  %AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
  گالری عکس
  دریافت همین آهنگ

  برچسب ها

  عکس از مقبره حا فظ شیرازی مقبر ه این شا عر نامدار در شهر شیراز قرار دارد و یک کتا ب معروف به نا م دیوان 

  حا فظ دارد اکثر فا ل ها یی که مر دم برای خود می گیر ند از روی همین کتا ب دیوان حا فظ می با شد 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 825 تاريخ : چهارشنبه 12 آذر 1393 ساعت: 19

   در این قسمت می خواهم جا لب ترین شاهکارجها ن و یکی ازشکفت آوترین کا ر بشر را تو ضیح بد هم و آ ن اینکه  در روی یک تا ر مو جمله ای نوشته شده است وزیر میکروسکو ب قرار داده شده است (( به جهت دانستن حکمت و عدل و برای فهماند ن کلما ت فطا نت )) و در معرض دید عمو م قرار داد ه شده است و یک چیز دیگر این که کو چک ترین کتا ب جها ن به وزن 7/. هفت دهم گرم که

  تصویر آن ها در ذیل ادامه مطلب می آ ید یاد آوری می کنم که این دو اثر تا ریخی در کلیسا ی وانک در شهر اصفها ن قرار دارد و اگر گذر شما به شهر اصفها ن افتا د ازاین اثر تا ریخی حتما دید ن فرما یید  

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1938 تاريخ : جمعه 22 شهريور 1392 ساعت: 3

     یکی از تا ریخی ترین و زیبا ترین شهر ها ی جها ن به نظرم اصفها ن ایرا ن است که به نصف جها ن معرو ف 

  است بگذریم از ین که تا یک آدرس رو پیدا می کنی با ید از هفت خوان رستم رد بشی چرا که پرسید ن آدرس در 

  اصفها ن یکی از سخت ترین کا رها است ولی در عین حا ل یکی از زیبا ترین شا هکا رها ی تا ریخ ایران در این شهر 

  همان میدان اما م یا سی وسه پل یا حمام علیقلی آ قا و یا منبت کا ری و مس کوبی این شهر است در این پست چند عکس 

  از شهر اصفها ن قرار می دهم 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1384 تاريخ : چهارشنبه 20 شهريور 1392 ساعت: 20
    امروز می خواهم در با ره ی دید نی تر ین و شگفت انگیز ترین غا رها ی جها ن که در همین ایران عزیز مان ودر شهر همدان واقع شد ه است چند مطلبی را به نگا رش در بیاورم این غا ر در حدود60 کیلو متر ی شهر همدان ودر شهر گل تپه همدان قرار دارد و هر سال پذیرای هزاران ایرانی مشتا ق و توریست ها قرار می گیر د این غار در سال 1346 تو سط چها ر نفراز کوهنوردان همدانی دروازه آن گشوده شد ه است طبق اطلا عا تی که به دست آمد ه                                                                                                                                
  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 2629 تاريخ : سه شنبه 19 شهريور 1392 ساعت: 1

   با سلا م خد مت دو ستا ن و با زدید کنند گان عزیز من در این پست قصد دارم چند عکس از جا ها ی دید نی ایرا ن را که در مسا فرت تا بستا ن امسا ل گرفتم برای با زدید کنند گان و دانش آموزان گرامی قرار دهم امید است مورد تو جه دو ست دارا ن ایرا ن زمین با فرهنگ و تا ریخ چند هزار سا له قرار بگیر د      

          تصویر زیر از صحرای طبس ایران 

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1786 تاريخ : سه شنبه 19 شهريور 1392 ساعت: 1
  من این عکس ها را در مسافرت تا بستان از این اثر تا ریخی و گران بها ایران عزیز مان گرفتم و در این پست قرار دادم چرا که هر روز توریست ها ی 
   بیشما ری از ایران خودمان و کشور ها ی دور و نز دیک جهت با زدید از 
  این اثر تا ریخی به شیراز مراجعه  می کنند    
   
  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1156 تاريخ : چهارشنبه 20 شهريور 1392 ساعت: 20

      در این پست قصد دارم عکسی از بند نا در که در تا بستان سا ل 92 به اتفا ق تعدادی از همکا ران جهت  

   با زدید از اماکن تا ریخی شهر توریستی کلا ت  نا دری به آ ن شهر سفر کردم در این جا قرار بدهم  امید است 

  مورد تو جه قرار بگیر د . این  بند در میا ن دشت کلا ت ودر مسیر رودخا نه ی  ژرف که از غرب به شرق   جا ری 

   است . بر پا شد ه است سا ختما ن آ ن از سنگ و سا رو ج سا خته شده است  ارتفا ع آ ن از بستر رودخا نه 25 

   متر و عرض آ ن بین 7 تا 12 متر امتداد دارد سه دهنه بزر گ بر بد نه سد قرار دارد که به تقسیم آ ب برای 

  کا ر کشا ورزی می پرداخته است . 

   

   

   

   

   

   

  نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 1386 تاريخ : پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 4

  نظر سنجی

  آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :

  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها