مدرسه امروز

ساخت وبلاگ

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : چند عکس از دانش آموزان دبستا ن شهید آیت اسفراین پا یه دوم (اردو ) بخوانید :

...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 163 تاريخ : شنبه 25 ارديبهشت 1395 ساعت: 2
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : آزمون بنویسیم دوم ابتد ا یی بخوانید :

در این پست یک نمونه ازمون بنویسیم پا یه دوم ابتد ا یی قرار می دهم امید وارم مورد تو جه همکا ران و 

دانش آموزان گرامی قرار بگیر د 

                                                     دانلود بنویسیم دو م ابتد ا یی

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 213 تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 ساعت: 3
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : یک نمو نه آزمون تستی هدیه اسما ن پا یه دوم بخوانید :

در این پست یک نمو نه ازمون تستی هد یه اسما ن برای دانلود قرار مید هم امیدوارم مورد توجه شما دانش آموزان محترم قرار بگیر د 

                                           دانلود هد یه اسما ن   

 

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 241 تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 ساعت: 3
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : چند عکس از دانش آموزان و شمر د ن پول بخوانید :

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 286 تاريخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 ساعت: 2
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : آزمون ریاضی آذر ما ه 94 بخوانید :

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی  برای آذر ما ه قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه قرار بگیرد  لازم به 

ذکر است باید دانلود و سپس از حالت فشرده خارج نما یید 

                                                        دانلود 

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 214 تاريخ : جمعه 4 دی 1394 ساعت: 6
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : کار با اشکال هند سی در کلاس بخوانید :

در این پست چند عکس از اشکال هند سی که دانش آموزان با ان ها در کلاس اشکال مختلف می سا زند قرار 

می دهم 

...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 244 تاريخ : جمعه 4 دی 1394 ساعت: 6
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : نکا ت کلید ی علو م پا یه دو م ابتد ا یی بخوانید :

در این پست نکا ت کلید ی علو م پا یه دوم ابتد ایی جهت استفا ده ی همکا ران و دانش آموزان قرار 

می دهم امید وارم مورد تو جه قر ار بگیر د 

                                                           دانلود 

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 299 تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت: 22
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : چند عکس از دانش آموزان پا یه دوم ابتدا یی دبستا ن شهید آیت بخوانید :

در این پست چند عکس دسته جمعی از دانش آ موزان پا یه دوم دبستا ن شهید آیت قرار مید هم امید وارم مورد 

تو جه قرار بگیر د 

...ادامه مطلب
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 426 تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت: 22
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : ئانلود یک نمو نه آزمون مداد کاغذی علو م دوم ابتد ا یی بخوانید :

در این پست یک نمو نه آزمون علوم دوم ابتدا یی جهت استفا د ه دا نش آموزان و همکا ران قرار مید هم

امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د لازم به ذکر است که فایل مذبور به صورت فشر د ه است برای استفا ده از

آن باید اول دانلود و سپس از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یید

 

                                             دا نلود

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 337 تاريخ : سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت: 3
چکیده : مدرسه دیروز و امروزو فردا... با عنوان : دانلود یک نمو نه آزمون ریاضی و فارسی نوشتا ری دوم بخوانید :

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی دوم و فارسی نوشتا ری جهت  استفا ده ی دانش آموزان قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

                                                دا نلو د 

...
نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 312 تاريخ : جمعه 6 آذر 1394 ساعت: 3

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :