مدرسه امروز

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

لینک دوستان

امکانات وب

 قالب ">گالری عکس
قالب وبلاگ
گالری عکس
%AF-type="application/x-shockwave-flash" قالب وبلاگ
گالری عکس
دریافت همین آهنگ

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 134 تاريخ : شنبه 25 ارديبهشت 1395 ساعت: 2
برچسب‌ها : عکس از دانش آموزان چا یه دوم ابتدا یی ,

در این پست یک نمونه ازمون بنویسیم پا یه دوم ابتد ا یی قرار می دهم امید وارم مورد تو جه همکا ران و 

دانش آموزان گرامی قرار بگیر د 

                                                     دانلود بنویسیم دو م ابتد ا یی

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 187 تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 ساعت: 3
برچسب‌ها : دانلود ازمون بنویسیم ,

در این پست یک نمو نه ازمون تستی هد یه اسما ن برای دانلود قرار مید هم امیدوارم مورد توجه شما دانش آموزان محترم قرار بگیر د 

                                           دانلود هد یه اسما ن   

 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 216 تاريخ : جمعه 27 فروردين 1395 ساعت: 3
برچسب‌ها : دانلود هد یه اسما ن دوم ابتدا یی,

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 273 تاريخ : دوشنبه 19 بهمن 1394 ساعت: 2
برچسب‌ها : چند عکس در مورد واحد پول ,

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی  برای آذر ما ه قرار می دهم امیدوارم مورد تو جه قرار بگیرد  لازم به 

ذکر است باید دانلود و سپس از حالت فشرده خارج نما یید 

                                                        دانلود 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 195 تاريخ : جمعه 4 دی 1394 ساعت: 6
برچسب‌ها : دانلود آزمون ریاضی دوم ابتدا یی,

در این پست چند عکس از اشکال هند سی که دانش آموزان با ان ها در کلاس اشکال مختلف می سا زند قرار 

می دهم 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 231 تاريخ : جمعه 4 دی 1394 ساعت: 6
برچسب‌ها : چند عکس از اشکا ل هند سی ,

در این پست نکا ت کلید ی علو م پا یه دوم ابتد ایی جهت استفا ده ی همکا ران و دانش آموزان قرار 

می دهم امید وارم مورد تو جه قر ار بگیر د 

                                                           دانلود 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 270 تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت: 22
برچسب‌ها : دانلود نکات کلید ی علو م دوم ابتد ا یی ,

در این پست چند عکس دسته جمعی از دانش آ موزان پا یه دوم دبستا ن شهید آیت قرار مید هم امید وارم مورد 

تو جه قرار بگیر د 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 402 تاريخ : دوشنبه 23 آذر 1394 ساعت: 22
برچسب‌ها : عکس دسته جمعی دانش آموزان پا یه دوم دبستا ن ایت ,

در این پست یک نمو نه آزمون علوم دوم ابتدا یی جهت استفا د ه دا نش آموزان و همکا ران قرار مید هم

امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د لازم به ذکر است که فایل مذبور به صورت فشر د ه است برای استفا ده از

آن باید اول دانلود و سپس از حا لت زیپ شد ه خا رج نما یید

 

                                             دا نلود

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 324 تاريخ : سه شنبه 17 آذر 1394 ساعت: 3
برچسب‌ها : دانلود یک نمو نه آزمون علو م دوم ابتدا یی,

در این پست یک نمو نه آزمون ریاضی دوم و فارسی نوشتا ری جهت  استفا ده ی دانش آموزان قرار می دهم امید وارم مورد تو جه قرار بگیر د 

                                                دا نلو د 

نویسنده : مسعود شکو هی فر بازدید : 295 تاريخ : جمعه 6 آذر 1394 ساعت: 3
برچسب‌ها : دانلود یک نمو نه آزمون ریاضی و بنویسیم دوم ,

پر مخاطب ها

نظر سنجی

آ یا مطا لب وبلا گ مورد پسند و رضا یت شما کا ربر عزیز است

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :